Naši kandidáti

avatar
1
Ing. Milan Vik

53 let, předseda představenstva-AEROTEC GROUP a.s.

V Náchodě žiji již 33 let. Bohužel se město v posledních letech pomalu vylidňuje. Mladí Náchod opouštějí, jdou jinam za lepším uplatněním i vyžitím. Chceme vytvořit z Náchoda město příležitostí - město atraktivní pro všechny generace..

avatar
2
MUDr. Tomáš Žďárský

43 let, zubní lékař, zastupitel města

Narodil jsem se v Náchodě, žiji zde a pracuji jako zubní lékař. Po studiích byla pro mne jasná volba vrátit se zpět. Rád bych se podílel na rozhodování, jakým směrem se bude ubírat Náchod do budoucna.

avatar
3
Ing. Robert Patzelt

41 let, manažer osobní dopravy CDS

Byť nejsem rodákem, mám k Náchodu mimořádný vztah. Mým cílem je bezpečný a kvalitní život v Náchodě.

avatar
4
Martin Malý

32 let, podnikatel v IT

Jsem náchodským rodákem a patriotem, který věří, že se Náchod stane silným a moderním městem, které bude založeno na efektivní správě a kompetentním rozhodování. Společně můžeme dosáhnout města, kde bude radost žít a spokojeně vychovávat další generace jeho úspěšných občanů.

avatar
5
Mgr. Petra Horáková

46 let, učitelka ZŠ Náchod - Plhov

Logické využití  kapacit jednotlivých školských zařízení. Komunikace na úrovni střední školy a základní školy. Sdílení dobré praxe v různých školských oblastech. Efektivní využití tělocvičen i venkovních hřišť, zpřístupnění  sportovišť zájemcům.

avatar
6
Jiří Maršík

70 let, člen rady města

Jako bývalý ředitel Technikých služeb pozoruji, že čistota našeho města se v poslední době zhoršuje - nepořádek okolo kontejnerových stání, odpadkových košů, či nepořádek v okrajových částech města. Chci se podílet na tom, aby naše město bylo čistší.

avatar
7
Ing. Iva Cvetanova

62 let, krajinářská a zahradní architektka

Ač naše rodina žije v Náchodě již od konce 19. století, moje děti našly uplatnění i domov jinde. POJĎME TO ZMĚNIT! Zkusme nabídnout a předat našim dětem prosperující, moderní, krásné město plné zeleně, které žije.

avatar
8
Jan Žák

33 let, manažer ELEKTROIN

Do zastupitelstva kandiduji, protože bych se rád podílel na rozvoji našeho města zejména v oblasti sportu a kultury. Jako místní rodák a podnikatel vidím spoustu možností jak v Náchodě posunout životní úroveň zase o kousek výš.

avatar
9
Ing. Tomáš Šubert

69 let, projektant

Celý svůj život jsem prožil v Náchodě. Vnímám mnohé náchodské problémy, hodně opravdu dobrých věcí se podařilo, ale mnohé je ještě potřeba udělat. A protože není mým zvykem pouze kritizovat, kandiduji za Patrioty Náchoda.

avatar
10
Ing. Radek Čejchan

48 let, podnikatel

Podpora sportu a dalších organizovaných volnočasových aktivit mládeže by měla být jednou z hlavních priorit nejen státu, ale i jednotlivých měst a obcí. Lepší využití a vytížení stávajících objektů v majetku města než stavba nových.

avatar
11
Ing. René Hubka

58 let, projektant

Kromě rozumné podpory sportu bych se také chtěl věnovat drobným úpravám (pořádek, doprava, úspory apod.) ve městě. I malé úpravy stojí za to.

avatar
12
MUDr. Pavel Koubek

69 let, rentgenolog

Společnými silami pro město Náchod.

avatar
13
Mgr. Michal Malý

56 let, komisař kriminální policie

Spravedlnost je slepá. Jsem náchodský rodák a od školního věku se věnuji aktivně sportu, dnes jako funkcionář fotbalu. Svoji znalostí Náchoda bych chtěl přispět ke zkvalitnění života v našem městě, především vzbudit u školní mládeže větší zájem o aktivní sport. Chtěl bych se také zaměřit na zvýšení bezpečnosti ve městě.

avatar
14
Jarmila Zemánková

44 let, majitelka vinotéky JZ

V Náchodě žiji od svého narození. Provozuji malou živnost a vždy mne zajímalo dění ve městě a jeho rozvoj. Chci přiložit pomocnou ruku k dílu. Náchod může být ještě hezčí místo, než je nyní.

avatar
15
Ing. Vladimír Žák

64 let, jednatel ELEKTROIN / KADEN-HOLDING

Když chceme v životě něco dokázat, musí se řešení problémů věnovat úsilí. V mém podnikání jich je spousta, ale s dobrým kolektivem spolupracovníků je dokážeme řešit. Používání zdravého selského rozumu při jejich řešení v politice chybí.

avatar
16
JUDr. Jiří Dobýval

31 let, advokát

Primární povinností advokáta je chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy jeho klienta. Proč se tedy nepokusit chránit a prosazovat zájmy všech občanů Náchoda?

avatar
17
Judita Koubková

69 let, zdravotní sestra

Moje vnučky jsou pátá generace žijící v Náchodě. Mám toto město ráda. Podařilo se velmi mnoho a Náchod se změnil – je třeba ještě mnoho udělat a já bych k tomu chtěla alespoň trochu přispět.

avatar
18
Robin Metzner

27 let, trenér fotbalu

Řadu let se věnuji rozvoji dětí a mládeže v našem městě. Rád bych se pozitivně podílel na rozvoji našeho města tak, aby se tu každý mohl realizovat a spokojeně se mu v našem městě žilo.

avatar
19
Ing. Renata Macháňová

59 let, projektantka

Přebujelá byrokracie je přítěží jak pro samotné občany, tak i pro úřad samotný. Žijeme v moderní době, která nám nadělila množství technologií, které je pouze nutné naučit se využívat. Radnice musí sloužit občanům, protože ti si ji platí.

avatar
20
Ing. Václav Kotal

69 let, profesionální trenér

Profesionální trenér fotbalu. Maximální pozornost na řešení dopravní situace města. Mimopracovní aktivity, sportovní vyžití.

avatar
21
Vladimír Helta

63 let, truhlářství HELTA koop

Podnikám jako výrobce nábytku a kulečníkových stolů. Rád věnuji čas dalšímu rozvoji rodného města, bez osobních a politických ambicí. Do vedení města více pokory a transparentnosti.

avatar
22
Petr Matoulek

62 let, podnikatel ve stavebnictví

Z mé profese – stavebnictví, mohu posoudit, jak se v poslední době město mění. Mnoho se ještě musí udělat. Ale hlavní je, že Náchod se vydal správným směrem a má předpoklady proto být úspěšným a prosperujícím městem.

avatar
23
Milan Nosek

58 let, manažer DIVERSEY CZ

Chtěl bych napomoci rozvoji sportovních aktivit. Přál bych si, aby děti a mládež více sportovaly (kdo si hraje, nezlobí). Bylo by pěkné, kdyby se v Náchodě v dohledné době opět hrál špičkový ženský volejbal.

avatar
24
Vratislav Krtička

71 let, cykloservis AXIT

Většinu kandidujících za Patrioty Náchoda osobně znám a mám důvěru v jejich přínos městu.

avatar
25
Jaroslav Panenka

57 let, sekretář a sportovní manažer

Práce, sport, kultura, lázeňství. Nachod, kde se dá spokojene žít.

avatar
26
Ivan Poprašič

32 let, manažer obchodu

Náchod je mým domovem. Chtěl bych podpořit všechny podle mne dobré plány a předsevzetí našeho volebního programu. Chtěl bych přispět, aby Náchod byl dobrým městem i pro naše děti.

avatar
27
Mgr. Ondřej Nejman

36 let, učitel ZŠ Komenského

Učitel, trenér mládeže. Větší podpora místních sportovních klubů a zlepšení podmínek a možností pro pohybové aktivity dětí a mládeže v Náchodě.

Program

  Krátká verze

  „Náchod, město příležitostí - budujme město pro všechny generace.”
 1. Prioritou Patriotů je zastavit vylidňování Náchoda a zlepšit kvalitu života jeho obyvatel

  Urychlit výstavbu obchvatu města. V návaznosti na něj vybudovat nové podnikatelské zóny napojené na obchvat, kde by mohlo vzniknout zázemí pro start-upy, či zavedené technologické firmy, jež by přivedly mladé.

 2. Doprava a bezpečnost

  Řešit problematické křižovatky a nedostatek parkovacích míst v sídlištních částech města. Zaměřit se na logické nastavení uzavírek či objízdných tras při nutných rekonstrukcích a na plánování a koordinaci oprav jednotlivých komunikací.

 3. Energetika města

  Hledat možnosti snížení spotřeby energií (regulace vytápění, výměna spotřebičů za úspornější), prosazovat umístění solárních panelů na budovy vlastněné městem, využít tepelná čerpadla. Zajistit úsporu nákladů na energie v městských budovách. Pozice městského energetika, která byla zrušena, by měla být nahrazena na profesionální úrovni.

 4. Životní prostředí a městská zeleň

  Efektivní údržbou stávající i nové městské zeleně vytvořit ve městě příznivé mikroklima, jež by mělo přispět ke zvýšení komfortu obyvatel. Lépe zadržovat dešťovou vodu. Prosazovat zelené střechy, oživit výsadbu ploch lučním kvítím.

 5. Relaxace a vyžití

  Ve vhodných odpočinkových lokalitách, parcích nebo poblíž cyklostezek navrhujeme zřízení relaxačních zón s instalací např. pevných grilů, vytvoření dětských koutků atd.

 6. Odpady

  Finančně motivovat občany k ještě zodpovědnějšímu třídění. Zlepšit pořádek okolo kontejnerových stání. Prodloužit otevírací dobu ve sběrném dvoře TS Náchod, lépe hospodařit s tříděným odpadem.

 7. Lázně

  Urychlit výstavbu nového lázeňského komplexu, což by mělo vést k návratu lázeňských hostů do Náchoda. Vznikla by nová pracovní místa i nové podnikatelské příležitosti. Znovu zprovoznit Jakubův prameník.

 8. Sport

  Znovu jednat s TJ Náchod o možnosti výstavby městské sportovní haly v místě současné „Plechovky“, vybudovat zázemí na stadionu na Hamrech, podporovat sportovní kluby.

 9. Školství

  Efektivně využít kapacity jednotlivých školských zařízení, zlepšit komunikaci mezi školskými subjekty.

 10. Kultura

  Podpořit rozvoj kulturního vyžití v našem městě formou častějších trhů, obnovit tradiční ráz Vavřinecké pouti, realizovat požadavky veřejnosti.

 11. Investice, hospodaření města

  Hospodaření i chod města Náchoda musí být koncepční, transparentní a efektivní navenek i uvnitř. Zprůhlednit výběrová řízení i u drobných investic a zvýšit odborný dohled nad zadanými projekty před jejich samotnou realizací. Využítí dotací, zřízení postu městského urbanisty pro koncepci výstavby.

 12. Vzhled města, služby obyvatelstvu

  Řešit stavby a místa hyzdící město. Hledat prostředky a možnosti k výstavbě bydlení pro seniory. Vytvořit atraktivní podmínky pro nové zubní i praktické lékaře, pomoci jim při zřízení jejich praxe, případně bydlení.

 13. Jsme dobrovolné sdružení občanů, kterému jde pouze o to, aby se nám v Náchodě lépe žilo.

  Dlouhá verze

  „Náchod, město příležitostí - budujme město pro všechny generace.”
 1. Prioritou Patriotů je zastavit vylidňování Náchoda a zlepšit kvalitu života jeho obyvatel

  Jednoznačně podporujeme urychlení výstavby obchvatu města, které je klíčové pro výrazné zlepšení kvality života v Náchodě. V návaznosti na tuto důležitou stavbu se budou naše snahy rovněž upínat k vybudování nové podnikatelské zóny napojené na obchvat. Tuto lokalitu spatřujeme jako ideální zázemí pro startupy či zavedené technologické firmy. Právě tato odvětví by měla do Náchoda přivést mladé, pro něž budeme prosazovat výstavbu startovacích bytů.

 2. Doprava a bezpečnost

  Chceme pokračovat v práci na klíčovém obchvatu Náchoda, zároveň ale nebudeme jen nečinně přihlížet výstavbě přeložky silnice z Náchoda do Hronova. Velké nedostatky vidíme v plánování a koordinaci oprav komunikací v Náchodě ze strany ŘSD, kde nejsou dle našeho názoru důkladně zváženy uzavírky, omezení či objízdné trasy.
  K větší plynulosti dopravy by mělo vést vhodnější vyřešení „křižovatky u Alberta“ a „u mlýna“, ale také efektivnější využití MHD pro obyvatele Náchoda.
  Podpoříme snahu o výstavbu nových parkovacích míst, ať už to bude v lokalitě po bývalé Tepně, či na sídlištích SUN a Plhov. Po zásadní úpravě už několik let volá také parkoviště u Bílé Růže. Nebráníme se ani výstavbě parkovacího domu v blízké docházkové vzdálenosti od centra.
  Dostupnými technickými prostředky chceme řešit zvýšení bezpečnosti na příjezdových komunikacích a nebezpečných úsecích ve městě.
  Strážníky Městské policie Náchod bychom rádi viděli častěji v našich ulicích, a to nejen v denních, ale i v nočních hodinách především na problematických místech – nádraží, skatepark na Hamrech…, kdy by se měli primárně zaměřit na dodržování klidu ve městě.

 3. Energetika města

  Vzhledem ke skokovému nárůstu cen energií a předpokládanému dalšímu zvyšování cen chceme odborně řešit koncepci energetické náročnosti budov ve vlastnictví města. Městské budovy napojené na centrální vytápění necháme vytápět stávajícím způsobem, ale dle možností bychom rádi připravili i jiné alternativy vytápění. Ve všech městských budovách budeme prosazovat významné snížení spotřeby elektrické energie (regulace vytápění, výměna spotřebičů za úspornější atd.).
  Budoucnost vidíme ve vytápění pomocí tepelných čerpadel. Kde to bude technicky a legislativně možné, bude naší snahou prosazovat umístění solárních panelů na budovy vlastněné městem. Maximální podporu od nás budou mít soukromé subjekty i spolky, které se rozhodnou pro nejrůznější úsporná řešení. Případným sdružením projektů se budeme snažit o snížení pořizovací ceny technologií (solární panely, tepelná čerpadla atd.). Prověříme využití odpadního tepla ze zimního stadionu např. v městském bazénu či možnost geotermálního vrtu k získání tepelné energie.

 4. Lázně

  Lázeňství neodmyslitelně patřilo k Náchodu. Toto spojení však bylo nešťastně přerušeno a naší prioritou je lázně v Bělovsi znovu obnovit. Rádi bychom opětovně zprovoznili a otevřeli Jakubův prameník v běloveských lázních. Jednoznačně jsme pro urychlení výstavby nového lázeňského komplexu, což by mělo vést k návratu lázeňských hostů do Náchoda, vznikla by nová pracovní místa i nové podnikatelské příležitosti v celém městě. Důležitost lázní je však i z hlediska společenského, kulturního, sportovního atd., nejenom pro Náchod, ale i širší region. Město Náchod získalo areál bývalých lázní a tím se otevřela možnost zásadní změny a obnovy. Lázně v Bělovsi byly v minulosti vyhledávaným lázeňským zařízením, musíme udělat vše pro to, abychom tento skvost Náchodu opět vrátili.

 5. Životní prostředí a městská zeleň

  Efektivní údržbou stávající i nové městské zeleně, ale i využitím moderních technologii chceme vytvořit ve městě příznivé mikroklima, jež by mělo přispět ke zvýšení komfortu obyvatel i návštěvníků Náchoda především v letních měsících. Obrovské množství dešťové vody dnes prakticky okamžitě mizí v kanálech, proti tomu chceme bojovat zadržováním dešťové vody a vrácením zeleně do ulic a na náměstí. Tam kde je to možné, rádi bychom viděli na nových výstavbách zelené střechy. Místo nevzhledných zatravněných a zaplevelených zelených ostrůvků prosadíme květinové záhony či menší louky. Vytvořením tepelné mapy zjistíme, na která místa ve městě se máme soustředit.

 6. Relaxace a vyžití

  Ve vytipovaných odpočinkových lokalitách, parcích nebo poblíž cyklostezek budeme prosazovat zřízení relaxačních zón s instalací např. pevných grilů a s vyžitím jak pro děti a mládež, tak pro dospělé. Pro inspiraci nemusíme chodit daleko. Krásným příkladem jsou Šimkovy sady v Hradci Králové, kde se vše podařilo skloubit do jednoho krásného celku. Zároveň budeme v těchto lokalitách prosazovat výsadbu vhodné zeleně. To by bylo možné realizovat i ve spolupráci s náchodskými školami v rámci jejich vyučováni v oblasti přírodovědných oborů. Zároveň bychom tím žáky učili vážit si veřejného prostranství.

 7. Odpady

  Dle nového zákona o odpadech bude v následujících letech docházet k velkému nárůstu cen za domovní odpad. Proto se chceme aktivně podílet na přepracování celého systému svozu odpadu a finančně motivovat občany k ještě zodpovědnějšímu třídění. Chceme se rovněž zaměřit na zlepšení pořádku okolo kontejnerových stání, neboť ne vždy je to pohled odpovídající modernímu městu. Budeme usilovat o prodloužení otevírací doby ve sběrném dvoře TS Náchod. S tříděným odpadem lze dle našeho názoru daleko lépe hospodařit.

 8. Sport

  Sportovní aktivity jsou účinnou prevenci nežádoucích vlivů, proto chceme tuto činnost výrazněji podporovat, a to především u dětí a mládeže. Pokud to bude možné, budeme usilovat o zvýšení podpory města Náchoda směrem ke sportovním klubům a spolkům, a to nejen finančně či materiálně, ale i technicky a motivačně. Sportující děti a mládež jsou do budoucna zárukou nové zdravé generace. Jsme pro obnovu jednání s TJ Náchod o možnosti výstavby městské sportovní haly v místě současné „Plechovky“, a to za podmínek výhodných pro obě strany. Rovněž se chceme zasadit o dostavbu stále chybějícího zázemí na stadionu na Hamrech. V prostorách krytého plaveckého bazénu bychom rádi zlepšili samotné zázemí sauny, a to jak znovuobnovením ochlazovacího bazénku, tak i zútulněním celé ochlazovací místnosti. Naším zájmem je rovněž oslovit místní firmy k daleko větší podpoře sportovních klubů a spolků reprezentujících město Náchod.

 9. Školství

  Podpoříme logické využití kapacit jednotlivých školských zařízení, rádi bychom zapracovali na daleko lepší komunikaci na úrovni střední – základní škola a základní škola – předškolní zařízení. Jsme rozhodně pro zavedení sdílené kvalitní praxe v různých školských oblastech. Neefektivní je dle našeho mínění současné využívání dostupných sportovišť ze stran školních zařízení, což bychom rádi zlepšili. Kvalitní a zdravé stravování dětí je základ správného vývoje, proto budeme klást důraz na vylepšení stravovací návyků pokud možno s využitím potravin lokální produkce.

 10. Kultura

  Podpoříme rozvoj kulturního vyžití v našem městě, naším cílem je zavedení pravidelných trhů v daleko větším měřítku, než je tomu doposud. Nadále budeme podporovat konání kulturních akcí na Masarykově náměstí a rádi bychom zvýšili jejich četnost. Nebráníme se návrhům samotných občanů Náchoda na zlepšení kulturního vyžití v našem městě. Rok od roku upadá úroveň tradiční Vavřinecké pouti, která se tak stává spíše nechtěnou a obtěžující akcí, a to především z organizačního i bezpečnostního hlediska. Rádi bychom vrátili Vavřinecké pouti její původní ráz.

 11. Investice, hospodaření města

  Hospodaření i chod města Náchoda musí být koncepční, transparentní a efektivní navenek i uvnitř.
  V dnešní složité době budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet. Chceme daleko více zprůhlednit výběrová řízení i u drobných investic a zvýšit odborný dohled nad zadanými projekty před jejich samotnou realizací. Zde spatřujeme jako jednu z možností mít osobu městského urbanisty.
  Odborné komise by měly mít daleko větší vliv, k výstupům z komisí by mělo mít vedení města větší odpovědnost.
  Po volbách bychom chtěli přehodnotit dlouhodobý plán investic a v roce 2023 provádět zvlášť investice spojené s dotacemi. Jednoznačně upřednostňujeme investice zaměřené na úsporu energie (fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení atd.).

 12. Vzhled města, služby obyvatelstvu

  Opravy poškozených chodníků, propadlých vozovek i zlepšení čistoty po městě by mělo být samozřejmostí každého vedení města a my toto vždy podpoříme a budeme prosazovat.
  Všemi dostupnými prostředky se zasadíme o vyřešení neutěšeného stavu budov a míst, které hyzdí naše město. Trnem v oku nám jsou budova „Bílé Tepny, objekt vlastněný Židovskou obcí u starého židovského hřbitova, stáčírna IDA nebo třeba dům u řeky Metuje na Mánesově nábřeží a další.
  Pro kvalitní život v Náchodě je nesmírně důležité vytvořit atraktivní podmínky pro nové zubní i praktické lékaře, kterých je v našem městě rovněž nedostatek. Ideálně z řad náchodských rodáků, kteří by se po studiích mohli vrátit domů. K tomu bychom jim rádi nabídli pomoc při zřízení jejich praxe, případně i bydlení.
  Ve sféře sociálních služeb chceme aktivně hledat prostředky a možnosti k výstavbě bydlení pro seniory.

 13. Jsme dobrovolné sdružení občanů, kterému jde pouze o to, aby se nám v Náchodě lépe žilo. Chceme za každou cenu zodpovědně a vstřícně řešit připomínky a podněty od Vás, Náchoďáků.

Kontakt

Jméno PATRIOTI NÁCHODA
Zkratka PaN
Email info@patriotinachoda.cz
Transparentní účet 123-7897080237/0100
IČO 17239800
Rejstřík Odkaz
Adresa Palackého 920, 547 01 Náchod
Mluvčí hnutí Ing. Milan Vik
Martin Malý
Představenstvo
(statutární orgán)
Ing. Milan Vik
Martin Malý
MUDr. Tomáš Žďárský
Ing. Robert Patzelt
Ing. Iva Cvetanova
Facebook Facebook
Instagram Instagram